Czy orzeczenie sądu cywilnego jest lub może być podstawą do umorzenia postępowania administracyjnego?

387

Jeśli sąd cywilny ustanawia zasiedzenie służebności, czy gmina może pozbawić mnie prawa korzystania z tego zasiedzenia wydając decyzję administracyjną? Czy w takiej sytuacji można wystąpić o uchylenie bądź umorzenie toczącego się postępowania?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!