Do unieważnienia egzaminu wystarczą jednakowe sformułowania w pracach zdających

352

Resort edukacji zamierza wprowadzić dodatkowe regulacje prawne dotyczące unieważnienia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Nowością będzie też obowiązek pisemnego poinformowania rodziców ucznia o unieważnieniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego i przyczynach takiej decyzji.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!