Globalne perspektywy wzrostu gospodarczego według MFW

6

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) 6 kwietnia 2021 r. opublikował nową prognozę dla gospodarki światowej – World Economic Outlook. W latach 2021 i 2022, prognozowany wzrost światowego PKB wyniesie odpowiednio 6,0% i 4,4%. Prognoza wzrostu dla Polski wynosi 3,5% w 2021 r. i 4,5% w 2022 r.

W 2020 r. gospodarka światowa doświadczyła bezprecedensowej recesji. Jednak zgodnie z szacunkami MFW, skala recesji byłaby trzykrotnie większa, gdyby nie nadzwyczajne środki podjęte w poszczególnych krajach.

Prognoza dla Polski

Według MFW, polskie PKB ma w 2021 r. wynieść 3,5%, a w 2021 r. 4,5%. Inflacja ma wynieść 3,2% i 2,5%, a saldo obrotów bieżących kształtować się będzie odpowiednio na poziomie 2,0% i 1,3% PKB.

Globalne PKB

Fundusz prognozuje, że po spadku globalnego PKB o -3,3% w 2020 r., w nadchodzących latach nastąpi ożywienie i światowy PKB będzie wzrastał w tempie 6,0% w 2021 r. i 4,4% w 2022 r. Skala recesji w 2020 r. okazała się być mniejsza niż prognozowana w październiku 2020 r. ze względu na przyspieszenie tempa wzrostu w drugiej połowie roku (po zniesieniu części ograniczeń) oraz adaptacji do nowego modelu pracy.

W gospodarkach rozwiniętych, gdzie skala recesji wyniosła -4,7% w 2020 r., MFW prognozuje tempo wzrostu gospodarczego na poziomie 5,1% w 2021 r. i 3,6% w 2022 r. Stanowi to korektę w górę w stosunku do wcześniejszej prognozy ze stycznia br. o odpowiednio 0,8 i 0,5 pp.

W gospodarkach wschodzących i rozwijających się, które w 2020 r. doświadczyły recesji w skali -2,2%, Fundusz szacuje, że tempo wzrostu gospodarczego wyniesie 6,7% w 2021 r. i 5,0% w 2022 r. Stanowi to korektę w górę w stosunku do wcześniejszej prognozy ze stycznia br. o 0,4 pp. dla 2021 r.

Kryzys spowodowany przez COVID-19 doprowadził do pogłębienia dywergencji w tempie wzrostu gospodarczego pomiędzy poszczególnymi krajami. W szczególności ucierpiały kraje rozwijające się i kraje o niskim poziomie dochodu, które nie miały wysokich buforów fiskalnych pozwalających na wprowadzenie dużych pakietów antykryzysowych. Fundusz ocenia, że pandemia przyczyni się do wzrostu rozpiętości dochodowych w poszczególnych krajach i pomiędzy krajami.

Perspektywy światowego wzrostu gospodarczego obarczone są nadzwyczajnym ryzykiem, wynikającym głównie z dalszego przebiegu pandemii. W szczególności kluczowe znaczenie w opinii MFW będzie miał dostęp do szczepień oraz skuteczność szczepionki w odniesieniu do nowych szczepów wirusa. Wzrost światowego produktu brutto w średnim okresie uzależniony będzie od skuteczności polityki ekonomicznej w zakresie przeciwdziałania trwałym negatywnym efektom kryzysu.

Źródło: MF

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!