Handel zagraniczny Polski po 11 miesiącach 2015 r.

366

Według wstępnych danych GUS, w okresie 11 miesięcy 2015 r. odnotowano dalszą wyraźną poprawę salda obrotów towarowych – notowany przed rokiem deficyt handlowy na poziomie blisko 2,1 mld euro został przekształcony w nadwyżkę w wysokości 3,5 mld euro. Zadecydowała o tym utrzymująca się od początku 2015 r. tendencja do szybszego wzrostu eksportu (o 7,4 proc., do 164,2 mld euro po 11 miesiącach 2015 r.) niż importu (o 3,7 proc., do 160,7 mld euro).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!