Kolegia nauczycielskie zostaną zlikwidowane lub przejęte przez uczelnie wyższe

483

Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych tylko do 30 września 2015 r. mogą nadawać swoim słuchaczom tytuł licencjata. W wyniku zmian legislacyjnych w szkolnictwie wyższym placówki te zostaną zlikwidowane lub włączone w struktury uniwersytetów.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!