MRiRW: Wysokość wsparcia bezpośredniego za 2023 r. w Polsce i w innych państwach członkowskich

8
Farmer carrying basket of veg on a sunny day

W Polsce średnia kwota płatności bezpośrednich w przeliczeniu na hektar za 2023 r. wynosi ok. 246,8 EUR (tylko środki UE). Dodatkowo Polska stosuje przejściowe wsparcie krajowe (PWK) finansowane z budżetu krajowego. W kampanii 2023 r. pula środków przeznaczona na ten cel wynosi ok. 178,06 mln EUR. Pula środków na płatności za 2023 r. Uwzględniając PWK…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!