Nowe wzory urzędowych formularzy wniosków o wpis do KRS

387

Z dniem 15 stycznia br. weszło w życie rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. z 2015 r. poz. 71).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!