Od 1 stycznia 2016 będą obowiązywać nowe deklaracje PIT

349

Z początkiem 2016 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2001), wprowadzające nowe druki zeznań podatkowych.

Powyższe rozporządzenie zastąpi obowiązujące obecnie rozporządzenie MF z dnia 27 listopada 2014 r. (Dz.U. poz. 1674).

Wydane nowych wzorów wynika z konieczności dostosowania ich do uchwalonych przez Sejm RP zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), w zakresie zasad składania przez podatników deklaracji korygujących.

Potrzeba określenia nowych wzorów wynika także ze zgłaszanych przez podatników i organy podatkowe wątpliwości co do poprawnego wypełnienia formularzy PIT-36, PIT/B i PIT/M.

Kolejnym powodem zmian jest dostosowanie wzorów formularzy PIT-36 i PIT-36L do nowego brzmienia przepisu art. 45 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z powołanym przepisem, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r., podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego mieli obowiązek dołączyć do zeznania rocznego sprawozdanie finansowe. Od 1 stycznia 2015 r. nie ma już tego obowiązku, dlatego rozporządzenie zmieniające usuwa w drukach PIT-36 i PIT-36L rubryki, w których podatnicy podawali liczbę dołączanych do zeznania sprawozdań finansowych.

W rozporządzeniu określono 12 wzorów druków, które mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z nowymi przepisami począwszy od 1 stycznia 2016 roku zastosowanie będą miały nowe wzory następujących deklaracji:

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!