Przedłużone wakacje kredytowe na 2024 rok

6
Image of workplace with paper and electronic documents on desk

5 marca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców. Wakacje kredytowe to jedna z form wsparcia dla kredytobiorców. Rozwiązanie to pozwala na zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w złotych polskich. W ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zwiększamy m.in. kwotę dochodu, która uprawnia do uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Przepisy dotyczące wakacji…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!