Roboty budowlane i obowiązek podatkowy

584

Czy w odniesieniu do realizowanych przez firmę robót obowiązek podatkowy od towarów i usług należy rozpoznać zgodnie z art.1 9 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy o VAT, tj. w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem 30 dni od dnia wykonania tych robót?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!