Wsparcie kredytobiorców na kwotę prawie 100 mln zł

95
  • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego.
  • Według stanu na koniec 2022 roku, od początku funkcjonowania Funduszu, kredytodawcy zarejestrowali w BGK 9.960 umów o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 591,4 mln zł.
  • BGK wypłaciło w tym czasie 59.753 raty wsparcia w łącznej kwocie 96,7 mln zł.

Konsekwentnie wspieramy Polaków w spłacie kredytów hipotecznych. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to kolejne narzędzie obok tzw. wakacji kredytowych. Na koniec 2022 r. wakacjami objętych było już 1,05 mln kredytów hipotecznych, a pomocą w ramach FWK objętych zostało niemal 10 tys. umów kredytowych. W tych trudnych czasach Polacy mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa

– powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno osoby z kredytem złotowym, jak i te, które zaciągnęły kredyt walutowy. Celem jest odciążenie ich domowych budżetów.

Wsparcie może być udzielone, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego,
  2. rata przekracza połowę miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego,
  3. miesięczny dochód pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego – dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej,
  • w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej i liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

Wsparcie z Funduszu jest przyznawane w oparciu o umowę między kredytodawcą a kredytobiorcą, a pomoc polega na przekazywaniu kredytodawcy przez BGK pieniędzy na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Maksymalne można otrzymywać 2 tys. zł miesięcznie nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie kwotę 72 tys. zł. Co ważne, część tych środków może zostać umorzona. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (72 tys. zł) umorzone mogą zostać aż 22 tys. zł.

Aby uzyskać wsparcie, należy złożyć wniosek do swojego kredytodawcy. W 2022 roku złożono łącznie blisko 9,1 tys. wniosków, z czego ok. 7,7 tys. zostało przyjętych, a ok. 1,4 tys. odrzuconych.

Niektóre wnioski są odrzucane m.in. z powodu niespełnienia kryteriów ustawowych, posiadania innego mieszkania lub domu, zbycia kredytowanej nieruchomości czy wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika.

MF

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!