Aport – wniesienie niepieniężnego wkładu do spółki

431

Jakiś czas temu wniosłam do spółki z o.o. nieruchomość, która podwyższyła mi kapitał zakładowy do 200.000 zł. W międzyczasie poczyniłam inwestycje na tej nieruchomości i aktualnie jej wartość wynosi około 600.000 zł. Czy mogę zrobić nową wycenę nieruchomości i podnieść kapitał zakładowy spółki o tą różnicę pomiędzy aktualną a starą wartością?

Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), należy szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów – art. 158 i następne Kodeksu spółek handlowych.

Po wniesieniu aportu – przedmiot wkładu…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!