Dodatkowe 3 mld zł na walkę ze skutkami pandemii

5

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chwali się sukcesem. Komisja Europejska zatwierdziła wniosek Polski o zmiany w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. REACT-EU to dodatkowe środki na wsparcie inwestycyjne i działania zaradcze w POIiŚ w odpowiedzi na skutki wywołane pandemią covid-19.

Na inwestycje w sektorze zdrowia i energetyki – mamy dodatkowe Fundusze Europejskie z Instrumentu REACT-EU w POIiŚ 2014-2020.

Ze środków REACT-EU w POIiŚ 2014-2020 realizowane będą projekty służące wdrażaniu nowego celu tematycznego: „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii covid-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność”. W tym zakresie wprowadzono do POIiŚ nową oś priorytetową obejmującą projekty na rzecz ochrony zdrowia i w zakresie energetyki.

675 mln euro, czyli ok. 3 mld zł rząd chce przeznaczyć na inwestycje w sektorze zdrowia i energetyki.

W obszarze zdrowia inwestycje będą miały na celu poprawę zdolności reagowania systemu opieki zdrowotnej w sytuacjach kryzysowych oraz wzmocnienie długofalowej odporności systemu ochrony zdrowia. Potrzeba inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia wynika bezpośrednio z aktualnych doświadczeń związanych z pandemią covid-19, które wskazują na konieczność poprawy i wzmocnienia wydolności systemu reagowania i leczenia ludności w warunkach kryzysu.

Dzięki wsparciu inwestycyjnemu, nastąpi poprawa funkcjonowania szeroko rozumianych służb i podmiotów zajmujących się reagowaniem na sytuacje kryzysowe oraz działalnością leczniczą. Położony zostanie akcent na nowe obszary inwestycji, takie jak: cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej, transplantologia, publiczna służba krwi. Ponadto wzmocnione zostaną wybrane jednostki państwowej inspekcji sanitarnej. Możliwe będzie również kontynuowanie inwestycji w dotychczasowych obszarach działalności leczniczej: w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, zakaźnych, a także w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci.

W przypadku sektora energetyki kwota 190 mln euro, czyli około 850 mln zł zasili program „Mój prąd”, który przyśpieszy przejście na zieloną gospodarkę. Program ten wspiera zakup instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej przez osoby fizyczne w budynkach mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto w sektorze energetyki transformacja w kierunku niskoemisyjnej gospodarki przyspieszy przez zwiększenie dostępności i wykorzystania gazu ziemnego (wsparcie budowy oraz modernizacji sieci przesyłowej).

Polska jako jedyna otrzymała zgodę KE na wsparcie ze środków REACT-EU budowy infrastruktury gazu ziemnego. W perspektywie średnioterminowej nowe inwestycje pomogą zintegrować gazy zdekarbonizowane z polską siecią gazociągów, w szczególności biometan i zielony wodór z przyszłych polskich morskich farm wiatrowych oraz powstających ośrodków produkcji wodoru. Oba działania przyczynią się do poprawy jakości powietrza.

gr/MFiPR

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułOstatni moment na wzięcie udziału w Narodowym Spisie Powszechnym
Następny artykułPrzedsiębiorcy i odstąpienie od naliczania kar umownych