Kary za brak wpisu do rejestru BDO

4

Przedsiębiorcy, który nie realizuje obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub robi to w sposób nieterminowy albo niezgodny z faktyczną ilością czy rodzajami przekazywanych odpadów, grozi kara grzywny lub aresztu. Taka sama kara grozi, jeśli wbrew obowiązkowi wpisu do Rejestru BDO, przedsiębiorca będzie prowadził swoją działalność bez tego wpisu. Wysokość grzywny wynosi od 100 zł do ponad…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!