MF: Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – czerwiec 2020 r.

16

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – czerwiec  2020 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2020 r. wyniosło:

  • dochody 197,4 mld zł, tj. 45,3%
  • wydatki 214,5 mld zł, tj. 49,3%
  • deficyt 17,1 mld zł

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – czerwiec  2020 r.

W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 5,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń – czerwiec 2019 r. o ok. 11,7 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były niższe o 9,5% r/r (tj. ok. 8,2 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były niższe o 7,4% r/r (tj. ok. 2,3 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 0,3% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 3,5% r/r (tj. ok. 1,2 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 0,4% r/r (tj. ok.
    9,9 mln zł).

W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 31,3 mld zł i było wyższe o ok. 16,8 mld zł (tj. 115,9%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2019 w wysokości 7,4 mld zł, która nie wystąpiła w 2019 r.

Ponadto wyższe wykonanie dochodów niepodatkowych w okresie I-VI 2020 r. wynika z dodatkowych dochodów z tytułu obsługi długu skarbu państwa oraz wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – czerwiec 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. wyniosło 214,5 mld zł, tj. 49,3% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (197,2 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 17,3 mld zł, tj. 8,8%, głównie z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 3,6 mld zł), wydatków z tytułu rozliczenia z budżetem ogólnym UE (więcej o 0,7 mld zł), oraz w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r. (więcej o 10,2 mld zł).

Ponadto wyższe wykonanie wydatków wynika z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Wydatki na obsługę długu skarbu państwa były zaś niższe o 1,1 mld zł  w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

źródło: MF

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!