MRiT: Nowe ubezpieczenia eksportowe coraz bliżej

30

Parlament zakończył prace nad ustawą zwiększającą katalog ubezpieczeń eksportowych. Dzięki temu więcej firm będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych. Ustawa wprowadza możliwość reasekuracji przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych komercyjnym zakładom ubezpieczeniowym części ryzyk polskich przedsiębiorców, które to ryzyka będą w okresie reasekuracji objęte ochroną ubezpieczeniową. Zapisy nowej ustawy umożliwiają także rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP.

Parlament znowelizował ustawę o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustawach, a także uchylił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. 

Dzięki tej ustawie dostępny będzie większy wybór ubezpieczeń, a tym samym więcej instytucji będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych. Nowelizacja wprowadza możliwość reasekuracji przez KUKE ubezpieczeń casco i OC w transporcie. To ważny krok ponieważ ułatwiamy dzięki temu firmom ekspansję zagranicą

– powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Nowe przepisy zapewnią ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom również w zakresie zakupu towarów. Będzie to możliwe poprzez wdrożenie do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na potrzeby dostawy importowej z krajów rozwijających się

– dodał wiceminister Grzegorz Piechowiak

Nowy Impuls do rozwoju polskich firm za granicą

Rozwiązania zawarte w ustawie umożliwią szybką reakcję na ewentualne globalne wydarzenia. Doprecyzowane i uzupełnione przepisy umożliwią Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych m.in. tworzenie elastycznych instrumentów finansowych dla polskich firm w zakresie ubezpieczeń eksportowych. Rozszerzony zostanie katalog oferowanych przez KUKE ubezpieczeń, jak również katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tego rodzaju ubezpieczeń o oddziały przedsiębiorców zagranicznych.

Umożliwi to polskim firmom zwiększenie obrotów handlowych i rozszerzy ich współpracę z firmami zagranicznymi. Polscy eksporterzy będą mogli kupować towary i podzespoły wykorzystywane w procesie produkcyjnym, które są niedostępne lub występują w ograniczonej ilości w Polsce, co może zapobiec ewentualnym zakłóceniom łańcucha dostaw.

Ustawa wprowadza również możliwość reasekuracji przez KUKE ponoszonych przez polskich przedsiębiorców ryzyk nadzwyczajnych. Przepisy zawarte w nowelizacji określają zakres ryzyk, które może reasekurować KUKE, pod warunkiem, że ryzyka te mają właśnie charakter nadzwyczajny i zaistnieją poza terytorium Polski. Szczegółowy zakres i rodzaj tych ryzyk każdorazowo będzie określać Rada Ministrów w akcie wykonawczym. Mechanizm ten będzie po raz pierwszy będzie mógł zostać wykorzystany do reasekuracji ryzyk nadzwyczajnych związanych z przewozami cargo do i z Ukrainy, tzn. takich, które mogą się zmaterializować w czasie trwania działań wojennych w tym kraju.

Nowa ustawa pozwoli KUKE na zaoferowanie ochrony ubezpieczeniowej również w zakresie projektów pozaeksportowych. Pozwoli to na dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) ponieważ pozwoli na pokrycie ryzyka podmiotom publicznym i prywatnym w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i transformacji energetycznej kraju. 

MRiT

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!