Nowe przepisy dotyczące kar i nagród dla nieletnich już w komisjach sejmowych

292

Tylko kilka miesięcy pozostało posłom na uchwalenie przepisów dotyczących stosowania kar i nagród w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Obecne regulacje utracą moc z dn. 09.10.2013 r. na skutek wyroku TK z dn. 02.10.2012 r. (sygn. akt U 1/12).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!