Od Redakcji…

619

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (skrót k.k.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie tekstu jednolitego z dnia 18.11.2020 r. ogłoszonego w Dz.U. z 2021 r. pod poz. 53….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!