k.p.c. – Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14)

632

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1805 Art. 1.* Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).** [* Utracił moc z…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!