NSA: wadliwie skonstruowane ogłoszenie przesłanką unieważnienia konkursu na dyrektora szkoły

449

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły musi spełniać wymogi formalne przewidziane przepisami prawa. Jego treść nie może wzbudzać wątpliwości, wprowadzać w błąd czy zmuszać do interpretacji i domyślania się – stwierdził NSA w wyroku z dn. 27.06.2012 r. (sygn. akt I OSK 680/12). Sąd orzekł o nieważności konkursu na stanowisko dyrektora szkoły ze względu na wadliwie zredagowane ogłoszenie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!