Od 8 stycznia nowe zasady rozliczania zaliczek PIT

6

Z dniem 8 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28), które zmienia zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.

Zaliczki na podatek dochodowy, pobierane przez płatników po 8 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.

Pobranie zaliczki na podatek dochodowy  w wyższej wysokości, skutkować będzie po stronie płatnika obowiązkiem niezwłocznego zwrotu podatnikowi zaistniałej różnicy.

Tym samym, pracownicy będą otrzymać stosowne korekty od płatników, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metodyki pobierania zaliczek na podatek dochodowy, opisanej w rozporządzeniu.

Źródło: MF

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPłatnicy składek otrzymają informację o stanie ich rozliczeń za 2021 r.
Następny artykułRząd przekonuje: Polski Ład to realny zysk dla 18 mln Polaków