Od Redakcji…

966

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (skrót: k.c.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 09.06.2022 r. ogłoszonego w Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1360 oraz zmian opublikowanych w Dz.U. z 2022 r. poz. 2339.   Ustawa – Kodeks cywilny w zakresie swojej regulacji dokonuje transpozycji…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!