Od Redakcji…

4

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 24.08.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (skrót: k.p.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 11.06.2024 r. ogłoszonego w Dz.U. z 2024 r. pod poz. 977….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!