Odszkodowania komunikacyjne i potrącenia amortyzacyjne

423

Odszkodowanie za szkody komunikacyjne wypłacane przez zakłady ubezpieczeń często jest zaniżone i nie pokrywa kosztów naprawy pojazdu wyliczanych przez niezależnych rzeczoznawców. Jednym z powodów zaistnienia takich rozbieżności jest powszechna praktyka stosowania przez zakłady ubezpieczeń potrąceń amortyzacyjnych z cen nowych części przeznaczonych do wymiany w uszkodzonych samochodach. Kontrowersje wzbudza fakt, że potrącenia amortyzacyjne są stosowane wyłącznie przy rozliczeniu szkód częściowych, natomiast podczas likwidacji szkody całkowitej bardzo często zakłady ubezpieczeń wykonują tzw. maksymalizację kosztów.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!