Ogólne zasady sporządzania i wydawania świadectw oraz dokumentów szkolnych

484

W myśl art. 11 ust. 1 u.s.o. świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, kolegia pracowników służb społecznych oraz okręgowe komisje egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi. Kwestie związane ze sporządzaniem oraz wydawaniem świadectw i dyplomów reguluje rozp. MEN z dn. 26.04.2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!