Pismo do nauczyciela o usunięcie braków formalnych

580

Po stwierdzeniu braków formalnych we wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego lub w dokumentacji złożonej z wnioskiem, dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!