Podstawę prawną korzystania z odliczenia od dochodu z tytułu darowizny krwi stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200, ze zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”. Zgodnie z tą regulacją odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułProdukcja sprzedana przemysłu w lutym 2018 roku
Następny artykułBłąd na fakturze a faktura korygująca