Rozp. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

468

Dz.U. 2003.141.1365

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!