Rozp. w sprawie szczegółowych zasad współpracy ZUS z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego

462

Dz.U. 2000.72.846

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!