RPO ws. nieuczciwych przedsiębiorców rejestrujących działalność gospodarczą pod cudzym adresem

379

Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości, czy nowe regulacje wprowadzane ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1893) będą skutecznie przeciwdziałać przypadkom bezprawnej rejestracji działalności gospodarczej i czy rzeczywiście zwiększą poziom ochrony obywateli. W wystąpieniu skierowanym do Ministra Rozwoju Rzecznik zwrócił się o ocenę nowych rozwiązań prawnych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!