Sprzedaż detaliczna w lutym wyższa dzięki otwartym galeriom

5

W lutym 2021 r. po spadkach w  poprzednich miesiącach odnotowano wysoki wzrost sprzedaży r/r w  grupie „tekstylia, odzież, obuwie”, co związane było m.in. ze zniesieniem ograniczeń w działalności galerii handlowych wprowadzonych z powodu epidemii COVID-19 – informuje GUS.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2021 r. była niższa niż przed rokiem o 3,1% (wobec wzrostu o 7,3% w lutym 2020 r.). W porównaniu ze styczniem 2021 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 3,5%. W okresie styczeń-luty 2021 r. sprzedaż zmalała r/r o 4,9% (wobec wzrostu o 5,6% w 2020 r.)

Sprzedaż detaliczna towarów według rodzajów działalności przedsiębiorstwa

W lutym 2021 r. najgłębszy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowały jednostki z grupy „pozostałe” (o 16,6% wobec wzrostu o 3,8% przed rokiem). Znacznie mniejszą sprzedaż zaobserwowano również w grupach „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (o 14,8%) oraz „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 13,5%). Najwyższy wzrost sprzedaży wykazały natomiast podmioty handlujące tekstyliami, odzieżą i obuwiem (o 12,9%).

W lutym 2021 r. w porównaniu ze styczniem 2021 r. odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 9,3%). Udział tej sprzedaży zmniejszył się z 9,8% w styczniu br. roku do 8,6% w lutym br. Spadek udziału sprzedaży przez Internet zaobserwowano w większości grup przy czym znaczny wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 44,0% przed miesiącem do 23,8%), a także podmioty z grup „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 34,1,% do 22,8%) oraz „meble, rtv, agd” (z 19,3% do 15,9%).

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2021 r. była o 5,3% wyższa w porównaniu ze styczniem 2021 r.

Źródło: GUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!