Stały monitoring należności ochroni przed przedawnieniem długu

365

Kiedy kontrahent zalega z płatnością przedsiębiorca powinien próbować dochodzić swojego roszczenia, inaczej zgodnie z Kodeksem cywilnym, dług może się przedawnić.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!