Urlopy wypoczynkowe pozostałych pracowników

492

Prawo do wypoczynku, w tym do urlopu wypoczynkowego, jest uprawnieniem powszechnym gwarantowanym aktami prawnymi najwyższej rangi (Konstytucja RP, Kodeks pracy). Ogólna norma wyrażona w art. 14 k.p., zapewniająca pracownikowi prawo do wypoczynku na podstawie przepisów m.in. o urlopach wypoczynkowych, została rozwinięta w Dziale 7 k.p. oraz w regulacjach o charakterze wykonawczym. Ogólny charakter prawa do…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!