Rodzaje świadczeń socjalnych

Zgodnie z art. 53 ust. 3 KN każda szkoła (placówka oświatowa) tworzy jeden fundusz, który zapewnia opiekę socjalną zarówno nauczycielom, jak i pozostałym pracownikom zatrudnionym w tej szkole lub placówce, niebędącym nauczycielami.

547

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zgodnie z art. 53 ust. 3 KN każda szkoła (placówka oświatowa) tworzy jeden fundusz, który zapewnia opiekę socjalną zarówno nauczycielom, jak i pozostałym pracownikom zatrudnionym w tej szkole lub placówce, niebędącym nauczycielami. Działalność socjalna prowadzona w ramach tego funduszu obejmuje zarówno byłych pracowników niepedagogicznych (pobierających emeryturę lub rentę), jak i byłych…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!