Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w UE – nowe przepisy już obowiązują

364

18 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dn. 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!