W IV kwartale 2015 r. przedsiębiorstwa utrzymały dobrą kondycję

366

W dniu 21 stycznia br. Narodowy Bank Polski opublikował raport na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w IV kwartale 2015 r. Dokument pokazuje, jak firmy oceniają swoją kondycję i koniunkturę w ostatnim kwartale 2015 r., a także prezentuje prognozy na I kwartał 2016 r. Z raportu wynika, że w analizowanym okresie przedsiębiorstwa utrzymały dobrą kondycję. Nie widać jednak sygnałów dalszej poprawy sytuacji w I kwartale 2016 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!