Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

966

Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!