ZNP żąda wyjaśnień od resortu edukacji w sprawie przekazywania szkół podmiotom prywatnym

299

To już kolejne wystąpienie Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie. Resort edukacji do dziś nie udzielił bowiem odpowiedzi na pytania, które ZNP zawarł w pismach z 21 września 2012 r. i 7 listopada 2012 r., wzywających MEN do zajęcia jasnego stanowiska w sprawie wykładni art. 5 ust. 5g u.s.o. w zw. z art. 5 ust. 5 i 5a u.s.o., a także podjęcia realnych działań w celu ujednolicenia polityki w zakresie wykonywania konstytucyjnych zadań państwa w zakresie oświaty publicznej.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!