WSA: gmina nie może ingerować w proces zatrudniania nauczycieli

317

Organ prowadzący nie ma uprawnień do ustalania wytycznych dotyczących wewnętrznej organizacji pracy szkoły, nie może wydawać zarządzeń dotyczących sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych czy zatrudniania nauczycieli i innych pracowników. Autonomię dyrektora szkoły w tym zakresie potwierdza Karta Nauczyciela i ustawa o systemie oświaty. Nieuprawnionej ingerencji organu prowadzącego dotyczy wyrok WSA w Rzeszowie z dn. 20.12.2012 r. (II SA/Rz 1145/12).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!