5,1 proc. wyniosła stopa bezrobocia w grudniu

13

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w końcu grudnia 2023 r. wyniosła 5,1 proc. i była nieznacznie niższa w zestawieniu z końcem 2022 r. Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod koniec ubiegłego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 789,4 tys. osób bezrobotnych….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!