Co zmieni się w obowiązku nauki od 1 września 2012 r.?

385

Absolwenci gimnazjum, którzy nie ukończyli 18 lat, podlegają obowiązkowi nauki. Od 1 września 2012 r. zmieni się sposób jego realizacji. Ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206) znosi możliwość spełniania obowiązku nauki w formach pozaszkolnych, które nie umożliwiają przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!