Czy samorządy zgodnie z prawem zwiększają czas pracy nauczycieli?

333

Zgodnie z kompetencją, o której mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, potwierdzoną uchwałą Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów z dn. 21 marca 2012 r. (sygn. akt III PZP 2/12), organ prowadzący może zwiększyć czas pracy nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. ZNP przypomina, że uchwała podlega rygorom wynikającym z zapisów art. 42 ustawy Karta Nauczyciela.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!