Dokumentacja medyczna w przypadku leczenia pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV–2

10

Z dniem 10 listopada br. wchodzą zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących dokumentacji medycznej związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV – 2.

Aktem wykonawczym podlegającym noweli jest rozp. MZ z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 666), zaś przepisy zmieniające zostały zawarte w rozp. MZ z dnia 9 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 1981).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!