Dokumentowanie procesu edukacyjnego

475

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji (art. 5g u.s.o.). Rodzaje dokumentacji i obowiązki związane z…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!