Dostęp do informacji publicznej: dyrektorzy szkół naruszają przepisy o właściwości

387

W sprawach o dostęp do informacji publicznej od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły publicznej stronie przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę, jako organu wyższego stopnia – orzekł NSA w wyroku z dn. 09.10.2012 r. (I OSK 1755/12). To już kolejne orzeczenie sądu administracyjnego potwierdzające, że dyrektor szkoły publicznej nie ma uprawnień, by rozpatrywać odwołania od własnej decyzji wydanej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!