Jednostki podległe MRPiPS lub przez niego nadzorowane

410

W Monitorze Polskim z dnia 12.02.2016 r. pod pozycją 150 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z dn. 04.02.2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych.

Wykaz jednostek organizacyjnych, o których wyżej mowa, stanowi załącznik do wskazanego obwieszczenia. MR,PiPS podlegają m.in.:

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!