k.m. – Tytuł III. Kapitan statku – Dział II. Obowiązki kapitana (art. 56-66)

503

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1309

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!