k.p.k. – Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (art. 646-682)

484

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1375

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!