Kapitał początkowy – korzystne zmiany w obliczaniu kapitału

436

W Dzienniku Ustawa z dnia 23.08.2013 r. pod poz. 960 opublikowano ustawę z dn. 21.06.2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadza ona zmiany do art. 174 ust. 3b ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!