Kobiety stanowią około połowy pracowników nauki i technice

37

W większości państw członkowskich UE co najmniej tyle samo kobiet co mężczyzn kształci się na poziomie wyższym, a liczba doktorantek wzrasta szybciej niż liczba równorzędnych studentów płci męskiej. Jak to odbija się na sile roboczej związanej z nauką i technologią?

W 2020 r. z prawie 73 mln osób zatrudnionych w nauce i technologii w UE w wieku od 15 do 74 lat prawie 37,5 mln stanowiły kobiety (51,3%) i 35,5 mln mężczyzn (48,7%).

W dwóch trzecich państw członkowskich większość zatrudnionych w nauce i technice stanowiły kobiety, przy czym najwyższy odsetek odnotowano na Litwie i Łotwie (odpowiednio 63,7% i 62,9%). Austria, Holandia, Luksemburg, Czechy, Włochy i Malta były jedynymi krajami z udziałem poniżej 50%, wahającym się od 49,9% do 45,2%.

Na poziomie regionalnym (NUTS1) największy udział kobiet zatrudnionych w nauce i technice w 2020 r. obserwowano:

  • na Litwie (63,7%),
  • Łotwie (62,9%),
  • północnej i południowo-wschodniej Bułgarii (60,4%),
  • Azorach (59,6%) i
  • Estonii (59,5%).

Na drugim końcu skali jest Malta, która zatrudniała tylko 45,2% kobiet w nauce i technologii, a następnie włoskie regiony z południa, północnego zachodu od 45% do 47%.

Eurostat

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!