Limity rocznych przychodów określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym

541

Okres obowiązywania Kwota Limit ustawowy Równowartość w zł1) Limit uprawniający do rozliczania się z dochodu z działalności gospodarczej za pomocą form ryczałtowych2) 01.01.2021 – 31.12.2021 2 000 000 euro 9 030 600,00 zł 01.01.2020 – 31.12.2020 250 000 euro 1 093 350,00 zł 01.01.2019 – 31.12.2019 250 000 euro 1 069 875,00 zł 01.01.2018 – 31.12.2018 250…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!